Fanny Kivimäki

koreograf - dansare

Fanny Kivimäki fick 2015 konstnärsstipendiet Rubus Arcticus utdelat av Norrbottens Läns Landsting.

Artikel från NSD